प्रत्येकाच्या मनात जन्मू दे माझा राजा..!


"छत्रपती शिवाजी महाराज" ही फक्त एक व्यक्ती नसून ही एक वृत्ती आहे.

%d bloggers like this: